پروژه ها و تجربیات

فهرست برخی از پروژه ها و تجربیات ما

سیستم اطلاعات جغرافیایی, سامانه اطلاعات جغرافیایی,سامانه اطلاعات مکانی, نرم افزار, ژئوپرتال, GIS, WebGIS, Web-GIS,Software, GIS Software, Geoportal, Mobile-GIS

  • طراحی، توسعه و ارتقاء سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید - 1401
  • طراحی و توسعه ژئوپورتال ملی تالاب های ایران - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1399
  • طراحی و توسعه emGeo Mobile GIS - 2020 Lund University, Sweden
  • طراحی و توسعه emGeo Geoportal - 2020 Lund University, Sweden
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی توانیر (Web-GIS) - توانیر- 1398
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی محیط زیست (Web-GIS) - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1398
  • طراحی و توسعه iMSEP "internet-based information Management System for Environmental Protection and Disaster Risk Management" - 2018 Lund University, Sweden
  • طراحی و توسعه نرم افزار جامع نمایش و مدیریت داده ها و تصاویر ماهواره ایی (ستیا) - 1397
  • طراحی و توسعه رابط برنامه نویسی کاربردی (API) سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید - 1396
  • طراحی و توسعه سامانه مدیریت کمیسیون ماده 5 وزارت راه و شهرسازی - 1395
  • طراحی و توسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت های برق منطقه ای - 1395
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی شهرک های صنعتی ایران - 1394
  • طراحی و توسعه نرم افزار سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1393
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی پایه وزارت راه و شهرسازی - 1392
  • طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی سازمان نقشه برداری کشور  (SDI ملی)- 1392
  • طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی وزارت نیرو- 1391
  • طراحی و توسعه نرم افزار  پایگاه داده مکانی (GIS) طرح های توسعه وعمران- وزارت مسکن و شهرسازی - 1390
  • طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی سازمان نقشه برداری کشور - 1390
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید - 1390
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای یزد - 1390
  • توسعه نرم افزار نقشه تحت موبایل شهر جدید پردیس - شرکت عمران شهر جدید پردیس - 1390
  • توسعه نرم افزار سيستم حامی تصمیم گیری مکانی در مطالعات اکتشاف ذخایر مس - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای غرب - 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای آذربایجان - 1389
  • طراحی و تولید نرم افزار Mobile-GIS شرکت برق منطقه ای مازندران - 1389
  • طراحی و ایجاد کاتالوگ سرویس WMS، CSW و Web-GIS شرکت برق منطقه ای مازندران - 1389
  • طراحی و توسعه سرويس تحت وب خدمات مکاني مبتني بر تصاوير ماهواره­اي و نقشه ايران- سازمان فضایی ایران - 1388
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای مازندران - 1387
  • طراحي و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه صنعت برق - 1386
  • طراحی و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1386
  • طراحی و تولید نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری استان کهگیلویه و بویر احمد - 1385
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه استان اصفهان - 1385
  • طراحی و تولید نرم افزار سرویس تحت وب مدیریت اطلاعات مکانی - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- 1384
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه استان یزد - 1384
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداری شیراز - 1384- 1383
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه صنعت برق - 1383
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پايه وزارت صنايع و معادن - 1382
  • طراحي و اجراي نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات- شرکت ملی صنایع مس ایران - 1381