geopackMobile

Mobile GIS

نرم افزار geopack Mobile یک نرم افزار GIS همراه است که ضمن ارتباط با سامانه ژئوپورتال، امکانات لازم برای جستجو و نمایش منابع اطلاعاتی، نمایش نقشه، جستجوی عوارض و ویرایش آنلاین و آفلاین عوارض را بر روی تبلت و یا گوشی های اندروئیدی فراهم می کند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی, سامانه اطلاعات جغرافیایی,سامانه اطلاعات مکانی, نرم افزار, ژئوپرتال, GIS, WebGIS, Web-GIS,Software, GIS-Software, Geoportal, Mobile-GIS

این نرم افزار علاوه بر ارتباط آنلاین با ژئوپورتال با استفاده از ذخیره آفلاین (Cache) داده های رستری و برداری امکان ویرایش آفلاین عوارض را نیز برای کاربران مهیا می کند.

امکانات و ویژگی ها:

 • ارتباط با سامانه ژئوپورتال از طریق REST API
 • قابلیت نصب بر روی دستگاه های دارای سیستم عامل اندروئید
 • امکان جستجو و نمایش منابع (وکتور و رستر) موجود بر روی ژئوپورتال
 • امکان ایجاد لایه های برداری (نقطه، خط و چندضلعی) و یا جداول اطلاعات توصیفی با تعیین ستون ها و فیلدهای مورد نظر و اشتراک آنها با سایر کاربران یا گروه های کاربری
 • نمایش نقشه :

  کاربر می تواند با افزودن داده های خود و یا داده هایی که توسط دیگران با او به اشتراک گذاشته شده است، نقشه مورد نظر خود را بسازد و نقشه را برای استفاده های بعدی خود یا دیگران ذخیره نماید.

  • افزودن لایه ی برداری

   افزودن لایه رستری

   افزودن سرویس های نقشه تایلی

   افزودن لایه WMS و WFS

  • ابزارهای عمومی

   ابزارهای بزرگنمایی، کوچکنمایی، جابجایی

   بزرگنمایی به محدوده لایه

   ابزارهای اندازه گیری

   نمایش اطلاعات عارضه

   نمایش مقدار رستر

   جستجوی سریع بر روی کلیه اطلاعات نقشه

   راهنمای نقشه

  • رنگآمیزی و کارتوگرافی

   امکان تعیین نحوه نمایش عوارض نقطه ای، خطی و چند ضلعی

   نمایش عوارض با یک نماد ثابت

   نمایش عوارض براساس مقادیر یکه فیلد مورد نظر

   نمایش عوارض براساس محدوده مقادیر عددی یک فیلد

   نمایش نمودارهای خطی، میله ای یا پایچارت بر روی عوارض براساس مقادیر فیلدهای عارضه

   برچسب گذاری براساس مقادیر یک فیلد

   نمایش لایه های رستری به روش های مختلف

   نمایش رستر به صورت کلاسبندی شده براساس مقادیر باند مورد نظر

  • جستجوی عوارض

   جستجو عوارض یا رکوردهای جداول اطلاعات براساس مقادیر اطلاعات توصیفی

   جستجوی عوارض براساس روابط مکانی مختلف

   جستجوی ترکیبی

   نمایش جدول اطلاعات توصیفی و رکوردهای انتخاب شده

  • ویرایش

   افزودن، حذف و ویرایش عوارض نقطه ای، خطی و یا چندضلعی

   امکان اسنپ به رئوس یا اضلاع عواض موجود

   امکان استفاده از موقعیت دستگاه (GPS) برای ورود مختصات

   امکان ویرایش فهرست مختصات

   ویرایش اطلاعات توصیفی عوارض

   امکان صحت سنجی اطلاعات توصیفی

   امکان بارگذاری فایل به عنوان محتوای قلم توصیفی یا پیوست

   امکان اخذ تصویر یا ویدئو از دوربین دستگاه و بارگذاری آن به عنوان فایل پیوست

   امکان ضبط صدا توسط دستگاه و بارگذاری آن به عنوان فایل پیوست