ژئوپک|خدمات تخصصی مکان مبنا

  • شناخت، طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی Geodatabase
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب Web-GIS
  • طراحی و راه اندازی پورتال اطلاعات مکانی (ژئوپورتال) Geoportal
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی موبایل Mobile-GIS
  • ...

سیستم اطلاعات جغرافیایی, سامانه اطلاعات جغرافیایی,سامانه اطلاعات مکانی, نرم افزار, ژئوپرتال, GIS, WebGIS, Web-GIS,Software, GIS-Software, Geoportal, Mobile-GIS