enterprise-geodatabase

ژئودیتابیس سازمانی

امروزه سامانه های مدیریت پایگاه داده نقش اساسی در نگهداری و مدیریت داده هایی سازمان های خصوصی و دولتی را بازی می کنند. این سامانه ها اغلب داده ها را در قالب یک یا چند پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) مدیریت می کنند. با پر رنگ شدن استفاده از داده های مکانی لزوم ذخیره سازی این نوع داده ها در کنار سایر اطلاعات سازمان نیز از اهمیت بیشتری برخودار شده است

سیستم اطلاعات جغرافیایی, سامانه اطلاعات جغرافیایی,سامانه اطلاعات مکانی, نرم افزار, ژئوپرتال, GIS, WebGIS, Web-GIS,Software, GIS-Software, Geoportal, Mobile-GIS

نگهداری و استفاده از داده های مکانی به صورت مستقل در فرمت هایی فایلی مثل Shapefile و یا MS Access به جز در موارد محدود برای آرشیو یا نقل و انتقال داده ها و یا تجزیه و تحلیل های موردی، کمک زیادی نمی کنند. این اطلاعات باید در کنار سایر اطلاعات سازمان نگهداری، بهره برداری و بروزرسانی شوند.
در یک پایگاه داده رابطه ای، ارتباط بین هستنده ها یا اشیاء و یا در اینجا رکوردهای جداول نقش مهمی دارند. برای این نوع پایگاه های داده می توان مزایای زیر را برشمرد:

  • سادگی مدل
  • دقت داده ها
  • سهولت دسترسی
  • حفظ یکپارچگی داده ها
  • انعطافپذیری
  • امنیت

جدا از اینکه نگهداری اطلاعات مکانی در این نوع پایگاه داده، امکان بهره برداری از این مزایا را در اختیار ما می گذارد، امروزه توابع و قابلیت های کار با داده های مکانی نیز در سطوح مختلفی در این پایگاه داده ها پیاده سازی شده است.
فرمت پایگاه داده مکانی (Geodatabase) معرفی شده توسط شرکت ESRI علاوه بر استفاده از قابلیت های موجود در این پایگاه های داده، مفاهیم، ابزارها و قابلیت های بیشتری را برای استفاده از این نوع داده در اختیار استفاده کنندگان می گذارد. کاربران آشنا به ژئودیتابیس های این شرکت می توانند از همان معلومات و ابزارها و نرم افزارهایی که قبلا برای مدیریت اطلاعات مکانی خود استفاده می کردند در این نوع پایگاه نیز استفاده کنند. در کنار این بدلیل استفاده از پایگاه های داده رابطه ای سایر بخش های سازمان می توانند به روش های معمول در علوم رایانه ای از این پایگاه داده استفاده کنند و حتی اطلاعات غیر مکانی خود را نیز در این پایگاه داده مکانی در کنار سایر اطلاعات مکانمند نگهداری و مدیریت کنند.

طراحی ژئودیتابیس

استفاده از ژئودیتابیس های سازمانی در Web-GIS

بیشتر سامانه های اطلاعات مکانی (جغرافیایی) تحت وب با وجود امکانات گسترده ای که ژئودیتابیس های سازمانی دارند، تنها به منظور ترسیم نقشه در سرویس های نقشه از آنها استفاده می کنند. این سامانه ها به هنگام اخذ اطلاعات، تولید گزارش و یا ویرایش اطلاعات، بیشتر قابلیت های این ژئودیتابیس ها مانند ارتباطات بین جداول، روابط مکانی بین لایه ها، توپولوژی، ارزیابی مقادیر و ... را در نظر نمی گیرند و یا به صورت محدود استفاده می کنند.
سامانه اطلاعات مکانی ژئوپک تلاش می کند با بهره گیری از این قابلیت ها، مزایای این نوع پایگاه داده را به خدمت بگیرد. در حال حاضر این سامانه می تواند با پایگاه داده ArcGIS SDE Geodatabase بر روی Microsoft SQL Server ارتباط برقرار کرده و با شناسایی ساختار ژئودیتابیس (Geodatabase Schema) بدون نیاز به توسعه یا برنامه نویسی مجزا، سرویس های اخذ اطلاعات، جستجو، گزارش و ویرایش اطلاعات را از طریق واسط کاربری خود سامانه و یا از طریق واسط برنامه نویسی کاربردی در اختیار کاربران و یا سامانه های دیگر قرار دهد.

اخذ و نمایش اطلاعات عوارض و رکوردهای مرتبط

همانطور که گفته شده در یک پایگاه داده سازمانی ممکن است عوارض (رکوردهای) یک لایه (جدول) با عوارض یا رکوردهای جداول دیگر مرتبط باشند. این ارتباطات می توانند به صورت یک به یک، یک به چند و یا چند به چند باشند. شکل زیر بخشی از دیاگرام طراحی یک پایگاه داده به همراه ارتباطات بین چند لایه پلیگونی و جداول اطلاعات توصیفی را نمایش می دهد.

 طراحی ژئودیتابیس2

سامانه اطلاعات مکانی ژئوتک با استخراج اتوماتیک ساختار پایگاه داده مورد استفاده از این روابط و باقی مشخصات جداول و اقلام توصیفی (عنوان، دامنه مقادیر، فرمت نمایش اعداد و ...) برای نمایش بهتر اطلاعات مورد نظر کاربر استفاده می کند. برای نمونه شکل زیر چگونگی دستیابی به اطلاعات خریدار یک قطعه زمین از طریق دنبال کردن روابط بین عوارض لایه قطعه و جدول قرارداد واگذاری که یک رابطه چند به چند هست و سپس از طریق رابطه واگذار شوندگان که ارتباط بین جدول قرارداد واگذاری و جدول شخص را برقرار می کند، نشان می دهد.

اطلاعات عارضه یا رکورد

کاربر با فعال کردن ابزار اطلاعات (Identify) و سپس کلیک بر روی قطعه مورد نظر می تواند روابط بین قطعه انتخاب شده و سایر جداول یا لایه های مرتبط را دنبال کند تا به اقلام توصیفی مورد نظرش برسد.