geoportal

ژئوپورتال

سامانه ژئوپورتال بستر مورد نیاز برای بارگذاری، نمایش، جستجو، تجزیه و تحلیل ،مدیریت و اشتراک گذاری انواع داده های مکانی برداری و رستری و فایلهای اسناد را فراهم می کند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی, سامانه اطلاعات جغرافیایی,سامانه اطلاعات مکانی, نرم افزار, ژئوپرتال, GIS, WebGIS, Web-GIS,Software, GIS-Software, Geoportal, Mobile-GIS

کاربران می توانند داده های مورد نظر خود را تولید یا بارگذاری نمایند و این داده ها را به صورت خام، نقشه و یا سرویس های مکانی با سایر کاربران و یا سایر سامانه ها به اشتراک گذارند.

هر کاربر می تواند با استفاده از داده های خود و یا داده های به اشتراک گذاشته شده توسط دیگران نقشه های مورد نظر خود را ایجاد کند.

امکانات و ویژگی ها:

 • توسعه براساس:
  • Node.js
  • PostgreSQL & PostGIS
  • REST API
  • Multiplatform (Windows , Linux)
  • Docker compatible

   

 • قابلیت اجرا تحت شبکه های محلی و یا اینترنت:

  استفاده از طریق مرورگرهای Internet Explorer 8,9,10,11، Mozila Firefox، Google Chrome، Opera،Safari بدون نیاز به نصب ابزارهای جانبی در سمت کاربر

 • امکان ایجاد سلسله مراتب سازمانی برای مدیریت کاربران

 • تعیین و ویرایش نقش های کاربری

 • امکان بارگذاری داده های برداری در قالب Excel، Shapefile، GeoJSON و یا Zip و ذخیره آنها در پایگاه داده PostgreSQL در قالب جداول اطلاعاتی
 • امکان اتصال به پایگاه داده SQL Server - ESRI Geodatabase
 • امکان ایجاد لایه های برداری (نقطه، خط و چندضلعی) و یا جداول اطلاعات توصیفی با تعیین ستون ها و فیلدهای مورد نظر و اشتراک آنها با سایر کاربران یا گروه های کاربری

  • مشخصات دیتاست

   مشخصات دیتاست

  • مشخصات دیتاست

   اشتراک گذاری

  • مشخصات دیتاست

   افزودن فیلد جدید

  • مشخصات دیتاست

   افزودن فیلد محاسباتی

  • مشخصات دیتاست

   افزودن فیلد از نوع فایل

 • امکان بارگذاری داده ها رستری ژئورفرنس در قالب  فایل های GeoTIFF  یا Zip و ذخیره آنها در پایگاه داده PostgreSQL 
 • امکان بارگذاری انواع فایل سند (تصاویر، فیلم، pdf , ...) در سامانه توسط کاربران مجاز و اشتراک گذاری فایل ها با دیگران
 • امکان ایجاد و ویرایش متادیتا برای داده ها

  • متادیتا

   متادیتا

  • متادیتا

   متادیتا

 • جستجوی منابع داده ای موجود

  نمایش فهرست داده های موجود و جستجو براساس پارامترهای مختلف توصیفی و یا موقعیت مکانی داده ها

  ارائه سرویس CSW

  • فهرست داده ها

   فهرست داده ها

  • فهرست داده ها

   فهرست داده ها-جستجوی متن در عنوان و توضیحات

  • فهرست داده ها

   فهرست داده ها-فیلتر بر اساس نوع داده

  • فهرست داده ها

   فهرست داده ها-فیلتر بر اساس نام کاربر

  • فهرست داده ها

   فهرست داده ها-فیلتر براساس محدوده داده

  • فهرست داده ها

   فهرست اسناد فایلی

 • نمایش نقشه :

  در این سامانه ابزارهای لازم برای تولید نقشه بر اساس داده های بارگذاری شده و یا سرویس های مختلف آنلاین در نظر گرفته شده است. علاوه براین کلیه ابزارهای مرسوم در یک Web-GIS نیز در این سامانه وجود دارد. کاربر می تواند با افزودن داده های خود و یا داده هایی که توسط دیگران با او به اشتراک گذاشته شده است، نقشه مورد نظر خود را بسازد و نقشه را برای استفاده های بعدی خود یا دیگران ذخیره نماید.

  • افزودن لایه ی برداری

   افزودن لایه رستری

   افزودن سرویس های نقشه تایلی

   افزودن لایه WMS و WFS

   جستجو و نمایش داده های برداری OSM

   • مدیریت فهرست لایه ها

    مدیریت فهرست لایه ها

   • نقشه زمینه

    افزودن نقشه زمینه

   • نقشه زمینه

    افزودن نقشه زمینه

   • جستجو و افزودن انواع لایه ها

    جستجو و افزودن انواع لایه ها

   • جستجو و افزودن انواع لایه ها

    جستجو و افزودن انواع لایه ها

   • سرویس WMS

    افزودن سرویس WMS

   • سرویس WFS

    افزودن سرویس WFS

  • ابزارهای عمومی

   ابزارهای بزرگنمایی، کوچکنمایی، جابجایی

   بزرگنمایی به محدوده لایه

   ابزارهای اندازه گیری

   نمایش اطلاعات عارضه

   نمایش مقدار رستر

   جستجوی سریع بر روی کلیه اطلاعات نقشه

   راهنمای نقشه

   چاپ نقشه

   • ابزارهای عمومی

    ابزارهای عمومی

   • اطلاعات عارضه

    اطلاعات عارضه

   • مقدار رستر

    نمایش مقدار رستر در محل کلیک

   • جستجوی سریع

    جستجوی سریع

   • جستجوی سریع

    جستجوی سریع

   • چاپ

    چاپ

  • رنگآمیزی و کارتوگرافی

   امکان تعیین نحوه نمایش عوارض نقطه ای، خطی و چند ضلعی

   نمایش عوارض با یک نماد ثابت

   نمایش عوارض براساس مقادیر یکه فیلد مورد نظر

   نمایش عوارض براساس محدوده مقادیر عددی یک فیلد

   نمایش نمودارهای خطی، میله ای یا پایچارت بر روی عوارض براساس مقادیر فیلدهای عارضه

   برچسب گذاری براساس مقادیر یک فیلد

   نمایش لایه های رستری به روش های مختلف

   نمایش رستر به صورت کلاسبندی شده براساس مقادیر یک باند

   • کارتوگرافی

    مشخصات نماد نقطه ای

   • کارتوگرافی

    مشخصات نماد خطی

   • کارتوگرافی

    کشحصات نماد سطحی

   • کارتوگرافی

    رنگآمیزی براساس مقادیر یکه

   • کارتوگرافی

    نمایش نمودار

   • کارتوگرافی

    نمایش برچسب

   • کارتوگرافی

    تنظیم نمایش رستر

  • جستجوی عوارض

   جستجو عوارض یا رکوردهای جداول اطلاعات براساس مقادیر اطلاعات توصیفی

   جستجوی عوارض براساس روابط مکانی مختلف

   جستجوی ترکیبی

   نمایش جدول اطلاعات توصیفی و رکوردهای انتخاب شده

   جمعبندی و نمایش نمودار

   • جستجو

    جستجو براساس اطلاعات توصیفی

   • جستجو

    جستجوی مکانی

   • جستجو

    جستجوی مکانی

   • جستجو

    جستجوی مکانی

   • جستجو

    نمایش جدول اطلاعات توصیفی

   • جستجو

    جمعبندی و نمایش نمودار

   • جستجو

    جمعبندی و نمایش نمودار

  • ویرایش

   افزودن، حذف و ویرایش عوارض نقطه ای، خطی و یا چندضلعی

   امکان اسنپ به رئوس یا اضلاع عواض موجود

   امکان ویرایش فهرست مختصات

   ویرایش اطلاعات توصیفی عوارض

   امکان صحت سنجی اطلاعات توصیفی

   امکان بارگذاری فایل به عنوان محتوای قلم توصیفی یا پیوست

   • ویرایش

    ویرایش- ترسیم شکل

   • ویرایش

    ویرایش- ترسیم شکل- اسنپ به رئوس

   • ویرایش

    ویرایش- ترسیم شکل های پیچیده

   • ویرایش

    ویرایش- ویرایش مختصات

   • ویرایش

    ویرایش اطلاعات توصیفی

   • ویرایش

    ویرایش اطلاعات توصیفی-صحت سنجی اطلاعات

   • ویرایش

    ویرایش اطلاعات توصیفی

   • ویرایش

    ویرایش اطلاعات توصیفی

   • ویرایش

    بارگذاری فایل

   • ویرایش

    بارگذاری فایل

   • ویرایش

    بارگذاری فایل

برای جزئیات بیشتر در مورد قابلیت های این نرم افزار به راهنمای کاربران سامانه ژئوپورتال ملی تالاب های ایران مراجعه کنید.