پروژه ها

سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید

سامانه اطلاعات مکاني شهرهای جدید، دسترسی به کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی شهرهای جدید تحت مدیریت  شرکت عمران شهرهای جدید را در  قالب یک  نرم افزار تحت شبکه (Web-GIS)  فرآهم می کند.  اطلاعات مربوط به 17 شهر جدید از طریق یک درگاه مشترک قابل دسترسی است. کاربران هر شهر می توانند متناسب با سطوح دسترسی اختصاصی به کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی شهر خود  دسترسی  داشته باشند و  علاوه بر استفاده از قابلیت های مرسوم  موجود در  سامانه  اطلاعات مکانی  با استفاده از فرآیندهای طراحی شده در این سامانه، پایگاه داده اطلاعات را بروز نگاه دارند. این فرآیندها در حوزه های مختلف (املاک، حقوقی، واگذاری، فنی اجرایی و معماری و شهرسازی) طراحی و پیاده سازی شده اند. کاربران ارشد هر شهر می توانند نحوه دسترسی سایر کاربران شهر به بخش ها و یا مراحل مختلف هر فرآیند  را تعیین نمایند.

ادامه ...